Franchising Sistemi Nedir ?

Franchising nedir?

Franchising, sözleşmeye dayalı bir pazarlama sistemidir. Bu sistemde, mal veya hizmetin standartları ana işletme ile belirlenir ve Franchise alan firma bunları kabul eder.

Franchisor Nedir?

Ürünü veya hizmeti belirli bir kalite standardına ulaşmış, standartların korunmasını ve devamlılığını sağlayan, Franchising sistemini kuran ve bunların işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır.

Master Franchisee Nedir?

Kurucu firma (Franchisor) tarafından belirli bir bölge/şehir/ülke için, bir başka firmaya, kendisi adına Franchisee verme yetkisi verilen firmadır. Franchisor firma her bölge veya şehirde kendisinin Franchising vermesi yerine, Franchising verme yetkisini Master Franchisee’e devretmiş olur.

Franchisee Nedir?

Franchisor tarafından verilen Franchising hizmetini, Franchising sözleşmesi kapsamında alan, sözleşme süresince bu sözleşmeye uymayı kabul eden, franhisor firmasının mesleki ve teknik yöntemlerini kullanarak ticaret yapan firmadır.

Franchisee Giriş Bedeli ve Periyodik Ödemeler

Franchisee giriş bedeli, Franchisee alanın sisteme girmek için Franchisor'a ödediği başlangıç bedelidir. Franchising hizmetinin devamı ve kalitenin sürekliliğinin sağlanması açısından ödenen sabit bedeller periyodik ödemelerdir.

Franchise Sisteminin Avantajları

  • Başarısını kanıtlamış, kendine özgü teknik ve yöntemleri olan bir işletmenin belirli bir sistem alt yapısından yararlanarak sadece kendi işinize odaklanarak, birçok işletme faaliyetinin bir markanın garantisi ve kalitesi ile sağlanması size hem zaman hem de enerji kazandıracaktır. Böylelikle sadece kendi işinize odaklanacak ve hızlı bir büyüme sağlayacaksınız.
  • Erinç Gayrimenkul olarak sizlere, eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlayacağız. Böylelikle sürekli gelişim sağlanacak, yaşam boyu öğrenme ve mesleki yeterlilikler geliştirilecektir.
  • Erinç Gayrimenkul kurumsal çatısı altında yer alacak, karşılaşacağınız her türlü risk ve sorunlarla baş edebileceksiniz.
  • Kuruluş yeri seçimi dâhil, kurumsal yapınızın oluşturulması için ekibimiz ve akademisyenlerden destek alacaksınız.
  • Ortak reklam ve bilgilendirme faaliyetlerimizden yararlanarak reklam giderlerinizi minimize edeceksiniz.
  • Erinç Gayrimenkul Franchisee’lerinden haberdar olacak, birden fazla bölgede hizmet verebilir olacaksınız.
  • Erinç Soft yazılımının, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, yazılım, internet ve evrak bütünlüğü sağlanarak pekçok tasarruf sağlayacaksınız. Erinç Soft ile tüm faaliyetlerinizi kontrol altında tutacaksınız.

Franchise Ofisine Sahip Olmak İstiyorum

Talebiniz Gönderilmiştir. En kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.